Login with IMAS account/با نام کاربری و کلمه عبور سیستم جامع دریایی وارد شوید

لطفا با نام کاربری و کلمه عبور سامانه جامع دریایی IMAS وارد شوید
برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور با شماره 02188202573 ، 02188190663 ، 02144387079 تماس بگیرید و یا
با عضویت در در این گروه تلگرام نسبت به دریافت نام کاربری اقدام نمایید.
سایت سامانه جامع دریایی
ابتدا نام کاربری و کلمه عبور را دریافت و سپس اعلام ورود را در سامانه جامع دریایی ثبت کنید و در آخر برای پیوست کردن مانیفست ها و ارسال برای بندر وارد سایت جیکامز شوید
درصورت بروز هرگونه مشکل در سایت می توانید با شماره تماس 02143494000 (داخلی 139- خانم پیرهادی) در تلگرام تماس بگیرید.Type the above number: